+

ताजा अपडेट +

ट्रेन्डिङ +

दुलहा ३६ इन्च र दुलही ३४ इन्च

दुलहा ३६ इन्च र दुलही ३४ इन्च

भनिन्छ जन्म। मृत्यु सास्वत छ । विवाहपनि सृष्टिकर्ताले जुराएकै छ । जो जस्तो छ उसका लागि सृष्टिकर्ताले विवाह बन्धनका लागि...