+

ताजा अपडेट +

ट्रेन्डिङ +

समाजिक बिभाजनको उत्पति

समाजिक बिभाजनको उत्पति

बेचन कुमार महतो पृष्ठभुमी : समाजिक विभाजन मुख्यतः मानिसको जन्म कुल माथि आधारित हुन्छ । समान्यतयाः आफ्नो समुदाय छनौट गर्ने...